Search term partial has 9 results
EN English DE German
partial (a) [behavior] (pej.) einseitig (a) [behavior]
partial (a) (pej.) parteiisch (a)
partial (a) [behavior] (pej.) parteiisch (a) [behavior]
partial (pej.) Teilton
partial (a) (pej.) Teilton (a)
partial (a) [incomplete] (pej.) teilweise (a) [incomplete]
partial (pej.) parteilich
partial (pej.) partiell
partial (a) (pej.) partiell (a)