Search term out of a sense of obligation has one result
Jump to

EN DE Translations for out

EN DE Translations for of

of (o) [general] zu (o) [general]
of an
of auf
of (o) [general] für (o) [general]
of (n) vor (n)
of (o) [time] vor (o) [time]
of über
of (o) [books] durch (o) [books]
of (o) [general] mit (o) [general]
of (n) von (n)

EN DE Translations for a

a (n) ein (n)
a (o) [indefinite article] ein (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] ein (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] eine (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] eine (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] irgendein (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] irgendeine (a) [indefinite determiner]
a a
a (n) bat (n)
a (n) einen (n)

EN DE Translations for sense

sense Einsicht {f}
sense (n) [logic] Nutzen (n) {m} [logic]
sense (n) [logic] Zweck (n) {m} [logic]
sense abtasten
sense (n) Sinn (n) {m}
sense (v) Sinn (v) {m}
sense (n v) [conscious awareness] Sinn (n v) {m} [conscious awareness]
sense (n) [direction] Sinn (n) {m} [direction]
sense (n) [general] Sinn (n) {m} [general]
sense (n) [logic] Sinn (n) {m} [logic]

EN DE Translations for obligation