Search term nein has 10 results
DE German EN English
nein (n) [Ablehnung] nay (n) [Ablehnung]
nein (n) [Ablehnung] no (n) [Ablehnung]
nein (n) [Ablehnung] nope (n) [Ablehnung]
nein (o) [Ausruf] no (o) [Ausruf]
nein (o) [allgemein] no (o) [allgemein]
DE German EN English
nein well
nein nay
nein no
nein nope
nein (int) [expression of frustration] d'oh (int) [expression of frustration] (int)

German English translations