Search term meinen has 13 results
DE German EN English
meinen (v) [Sinn]
 • gemeint
 • meinst
 • meinen
 • meintest
 • meinten
 • mein(e)
mean (v) [Sinn]
 • meant
 • mean
 • mean
 • meant
 • meant
meinen (v) [Gedanke]
 • gemeint
 • meinst
 • meinen
 • meintest
 • meinten
 • mein(e)
suppose (v) [Gedanke]
 • supposed
 • suppose
 • suppose
 • supposed
 • supposed
meinen (v) [Gedanke]
 • gemeint
 • meinst
 • meinen
 • meintest
 • meinten
 • mein(e)
reckon (v) [Gedanke]
 • reckoned
 • reckon
 • reckon
 • reckoned
 • reckoned
meinen (v) [Gedanke]
 • gemeint
 • meinst
 • meinen
 • meintest
 • meinten
 • mein(e)
figure (v) [Gedanke]
 • figured
 • figure
 • figure
 • figured
 • figured
meinen (v) [Sinn] drive at (v) [Sinn]
meinen (v) [bestimmten]
 • gemeint
 • meinst
 • meinen
 • meintest
 • meinten
 • mein(e)
think (v) [bestimmten]
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought
meinen (v) [Gedanke]
 • gemeint
 • meinst
 • meinen
 • meintest
 • meinten
 • mein(e)
think (v) [Gedanke]
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought
meinen
 • gemeint
 • meinst
 • meinen
 • meintest
 • meinten
 • mein(e)
guess (informal)
 • guessed
 • guess
 • guess
 • guessed
 • guessed
meinen
 • gemeint
 • meinst
 • meinen
 • meintest
 • meinten
 • mein(e)
say
 • said
 • say
 • say
 • said
 • said
meinen
 • gemeint
 • meinst
 • meinen
 • meintest
 • meinten
 • mein(e)
opine
 • opined
 • opine
 • opine
 • opined
 • opined
meinen mean {meant
meinen thought}
meinen fancy that ...

German English translations