Search term love has 25 results
EN English DE German
love (v)
 • loved
 • love
 • love
 • loved
 • loved
lieben (v)
 • geliebt
 • liebst
 • lieben
 • liebtest
 • liebten
 • lieb(e)
love mit vielen lieben Grüßen
love herzliche Grüße
love herzliche Grüße, liebe Grüße
love liebe Grüße
love Mausi
love Liebes
love sich ergötzen an
love Minne {f}
love null
love Lieber
love (v) [general]
 • loved
 • love
 • love
 • loved
 • loved
lieben (v) [general]
 • geliebt
 • liebst
 • lieben
 • liebtest
 • liebten
 • lieb(e)
love Zuneigung {f}
love (n) [feelings] Liebe (n) {f} [feelings]
love (n) Liebe (n) {f}
love (n) [general - woman] Geliebte (n) {m} [general - woman]
love (n) [general - man] Geliebte (n) {m} [general - man]
love Schatz {m}
love Liebling {m}
love (v) [preference]
 • loved
 • love
 • love
 • loved
 • loved
mögen (v) [preference]
 • gemocht
 • magst
 • mögen
 • mochtest
 • mochten
love (v) [food]
 • loved
 • love
 • love
 • loved
 • loved
mögen (v) [food]
 • gemocht
 • magst
 • mögen
 • mochtest
 • mochten
love (v) [preference] gern haben (v) [preference]
love (v) [food] gern haben (v) [food]
love (v) [food] gern essen (v) [food]
EN Synonyms for love DE Translations
attachment [liking] navezanost
warmth [fondness] toplota
flame [infatuation] plamen {m}
like [feeling] (formal imeti rad
dear [beloved] dragi {m}
friend [beloved] prijatelj {m}
heart [characteristic] srce {n}
soul [characteristic] duša {f}
live [activity] živeti
girl [person] dekla {f}
honey [person] med {m}
sweet [person] sladek
DE German EN English
Love Lisey's Story