Search term lieber has 9 results
DE German EN English
lieber (o) [Vorliebe] before (o) [Vorliebe]
lieber (o) [Vorliebe] preferably (o) [Vorliebe]
lieber (o) [Vorliebe] rather than (o) [Vorliebe]
lieber (a) [vorzugsweise] rather (a) [vorzugsweise]
lieber (o) [Vorliebe] rather (o) [Vorliebe]
lieber (a) [vorzugsweise] better (a) [vorzugsweise]
lieber better
lieber dear
lieber sooner

German English translations