Search term konkret has 11 results
DE German EN English
konkret (a) [bestimmt] definite (a) [bestimmt]
konkret (a) [handfest] tangible (a) [handfest] (formal)
konkret (a) [anschaulich] concrete (a) [anschaulich]
konkret (a) [bestimmt] concrete (a) [bestimmt]
konkret (a) [handfest] concrete (a) [handfest]

German English translations