Search term keyboard transmission has 2 results
Jump to

EN DE Translations for keyboard

keyboard Brett {n}
keyboard (n) [music - instruments] Klaviatur (n) {f} [music - instruments]
keyboard (n) Tastatur (n) {f}
keyboard (n) [data processing] Tastatur (n) {f} [data processing]
keyboard tasten
keyboard (n) tasten (n)
keyboard Tastenfeld
keyboard Bedienungspult
keyboard (n) Computertastatur (n) {f}
keyboard Keyboard {n}

EN DE Translations for transmission

transmission (n) Übertragung (n) {f}
transmission (n) [act of transmitting] Übertragung (n) {f} [act of transmitting]
transmission (n) [information] Übertragung (n) {f} [information]
transmission (n) [medicine] Übertragung (n) {f} [medicine]
transmission Sendung {f}
transmission Transfer {m}
transmission (n) Getriebe (n) {n}
transmission (n) [vehicles] Getriebe (n) {n} [vehicles]
transmission (n) [radio - television] Aussendung (n) {f} [radio - television]
transmission (n) [radio - television] Ausstrahlung (n) {f} [radio - television]