Search term Kelle has 27 results
DE German EN English
Kelle (n) [Bau] {f} trowel (n) [Bau]
Kelle (n) [Werkzeug] {f} trowel (n) [Werkzeug]
Kelle (n v) [mason's tool] {f} trowel (n v) [mason's tool]
Kelle (n) [Schöpflöffel] {f} ladle (n) [Schöpflöffel]
Kelle {f} ladle
Kelle (n) [Schöpflöffel] {f} scoop (n) [Schöpflöffel]
Kelle (n) [Schöpflöffel] {f} dipper (n) [Schöpflöffel]
Kelle {f} beaver's tail
Kelle {f} signalling disk
Kelle {f} signal disk
Kelle {f} signal disc
Kelle {f} signalling disc
Kelle {f} flat tile
Kelle {f} beavertail (n)
Kelle {f} plain tile
Kelle {f} dipper
Kelle {f} Dipper
Kelle {f} wand
Kelle {f} racquet
Kelle {f} racket
Kelle {f} disk
Kelle {f} paddle
Kelle {f} scoop
Kelle {f} blade
Kelle {f} bat
Kelle {f} stick
Kelle {f} disc

German English translations

DE Synonyms for kelle EN Translations
Schöpfer [Schöpflöffel] m Creatore {m}
Löffel [Schöpflöffel] m cucchiaio {m}
Schöpflöffel [Schöpfkelle] m ramaiolo {m}