Search term indicate has 44 results
EN English DE German
indicate
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
erfordern
 • erfordert
 • erforderst
 • erfordern
 • erfordertest
 • erforderten
 • erford(e)re
indicate (v) [sign] deuten auf (v) [sign]
indicate (v) [sign] ein Anzeichen sein für (v) [sign]
indicate (v) [sign] eine Andeutung sein für (v) [sign]
indicate (v) [suggest] erkennen lassen (v) [suggest]
indicate (v) [suggest] hindeuten auf (v) [suggest]
indicate (v) [medicine]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
indizieren (v) [medicine]
 • indiziert
 • indizierst
 • indizieren
 • indiziertest
 • indizierten
 • indiziere
indicate (v) [suggest]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
suggerieren (v) [suggest]
 • suggeriert
 • suggerierst
 • suggerieren
 • suggeriertest
 • suggerierten
 • suggeriere
indicate (v) [medicine]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
vorschlagen (v) [medicine]
 • vorgeschlagen
 • schlägst vor
 • schlagen vor
 • schlugst vor
 • schlugen vor
 • schlag(e) vor
indicate (v) [sign] weisen auf (v) [sign]
indicate hinweisen auf
indicate (v) [objects]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
aufzeigen (v) [objects]
 • aufgezeigt
 • zeigst auf
 • zeigen auf
 • zeigtest auf
 • zeigten auf
 • zeig(e) auf
indicate zeigen auf
indicate
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
blinken
 • geblinkt
 • blinkst
 • blinken
 • blinktest
 • blinkten
 • blink(e)
indicate zu verstehen geben
indicate
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
deuten
 • gedeutet
 • deutest
 • deuten
 • deutetest
 • deuteten
 • deute
indicate zu erkennen geben
indicate schließen lassen auf
indicate Handzeichen geben
indicate angebracht erscheinen lassen
indicate angezeigt erscheinen lassen
indicate den Blinker setzen
indicate (v) [indication]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
zeigen (v) [indication]
 • gezeigt
 • zeigst
 • zeigen
 • zeigtest
 • zeigten
 • zeig(e)
indicate (v) [omen]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
bedeuten (v) [omen]
 • bedeutet
 • bedeutest
 • bedeuten
 • bedeutetest
 • bedeuteten
 • bedeute
indicate (v) [sign] ein Zeichen sein für (v) [sign]
indicate
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
bezeichnen
 • bezeichnet
 • bezeichnest
 • bezeichnen
 • bezeichnetest
 • bezeichneten
 • bezeichne
indicate (v) [omen]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
verheißen (v) [omen]
 • verheißen
 • verheißt
 • verheißen
 • verhießest
 • verhießen
 • verheiß(e)
indicate (v) [omen]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
versprechen (v) [omen]
 • versprochen
 • versprichst
 • versprechen
 • versprachst
 • versprachen
 • versprich
indicate (v) [opinion] Ausdruck verleihen (v) [opinion]
indicate (v) [indication]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
aussagen (v) [indication]
 • ausgesagt
 • sagst aus
 • sagen aus
 • sagtest aus
 • sagten aus
 • sag(e) aus
indicate (v) [opinion]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
äußern (v) [opinion]
 • geäußert
 • äußerst
 • äußern
 • äußertest
 • äußerten
 • äuß(e)re
indicate (v)
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
zeigen (v)
 • gezeigt
 • zeigst
 • zeigen
 • zeigtest
 • zeigten
 • zeig(e)
indicate (v) [direction]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
zeigen (v) [direction]
 • gezeigt
 • zeigst
 • zeigen
 • zeigtest
 • zeigten
 • zeig(e)
indicate
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
kennzeichnen
 • gekennzeichnet
 • kennzeichnest
 • kennzeichnen
 • kennzeichnetest
 • kennzeichneten
 • kennzeichne
indicate
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
signalisieren
 • signalisiert
 • signalisierst
 • signalisieren
 • signalisiertest
 • signalisierten
 • signalisiere
indicate (v)
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
signalisieren (v)
 • signalisiert
 • signalisierst
 • signalisieren
 • signalisiertest
 • signalisierten
 • signalisiere
indicate (v) [medicine]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
andeuten (v) [medicine]
 • angedeutet
 • deutest an
 • deuten an
 • deutetest an
 • deuteten an
 • deute an
indicate (v) [show]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
andeuten (v) [show]
 • angedeutet
 • deutest an
 • deuten an
 • deutetest an
 • deuteten an
 • deute an
indicate (v) [denote]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
angeben (v) [denote]
 • angegeben
 • gibst an
 • geben an
 • gabst an
 • gaben an
 • gib an
indicate (v) [objects]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
angeben (v) [objects]
 • angegeben
 • gibst an
 • geben an
 • gabst an
 • gaben an
 • gib an
indicate (v)
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
anzeigen (v)
 • angezeigt
 • zeigst an
 • zeigen an
 • zeigtest an
 • zeigten an
 • zeig(e) an
indicate (v) [denote]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
anzeigen (v) [denote]
 • angezeigt
 • zeigst an
 • zeigen an
 • zeigtest an
 • zeigten an
 • zeig(e) an
indicate (v) [direction]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
anzeigen (v) [direction]
 • angezeigt
 • zeigst an
 • zeigen an
 • zeigtest an
 • zeigten an
 • zeig(e) an
indicate (v) [medicine]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
anzeigen (v) [medicine]
 • angezeigt
 • zeigst an
 • zeigen an
 • zeigtest an
 • zeigten an
 • zeig(e) an