Search term haftbar has 7 results
DE German EN English
haftbar (a) [Verantwortung] amenable (a) [Verantwortung]
haftbar (a) [Schuld] accountable (a) [Schuld]
haftbar (a) [Schuld] responsible (a) [Schuld]
haftbar (a) [Verantwortung] responsible (a) [Verantwortung]
haftbar (a) [Schuld] liable (a) [Schuld] (law)
haftbar (a) [Schuld] answerable (a) [Schuld]
haftbar (a) [Verantwortung] answerable (a) [Verantwortung]

German English translations

DE Synonyms for haftbar EN Translations
verantwortlich [verantwortlich] responsable {m}
belastet [verantwortlich] non tranquille
schuldig [verantwortlich] coupable {m}
fehlerhaft [verantwortlich] défectueux
schuldhaft [verantwortlich] coupable {m}
sündig [verantwortlich] coupable {m}
mitschuldig [verantwortlich] complice {m}
fachkundig [verantwortlich] qualifié