Search term gross lie has 6 results

EN DE Translations for gross

gross (a) [situation] widerwärtig (a) [situation]
gross (a) [situation] widerlich (a) [situation]
gross (a) [situation] ekelhaft (a) [situation]
gross vulgär
gross (a) [behavior] unverschämt (a) [behavior]
gross abstoßend
gross (a) [behavior] grob (a) [behavior]
gross (a) [error] grob (a) [error]
gross unanständig
gross (a) [degree] arg (a) [degree]

EN DE Translations for lie

lie
 • lain
 • lie
 • lie
 • lay
 • lay
hinlegen
 • hingelegt
 • legst hin
 • legen hin
 • legten hin
 • legtest hin
 • leg(e) hin
lie (n) [story] Erfindung (n) {f} [story]
lie (n) [story] Ausgedachtes (n) {n} [story]
lie (n) [story] Fiktion (n) {f} [story]
lie (n) Lüge (n) {f}
lie (n) [statement] Lüge (n) {f} [statement]
lie (n) [story] Lüge (n) {f} [story]
lie
 • lain
 • lie
 • lie
 • lay
 • lay
täuschen
 • getäuscht
 • täuschst
 • täuschen
 • täuschtest
 • täuschten
 • täusch(e)
lie Schwindel {m}
to lie (v)
 • lain
 • lie
 • lie
 • lay
 • lay
liegen (v)
 • gelegen
 • liegen
 • liegst
 • lagen
 • lagst
 • lieg(e)