Search term fastening on a hook has 2 results
Jump to

EN DE Translations for fastening

EN DE Translations for on

on fort
on (o) [surface] darauf (o) [surface]
on nach
on an
on (n) an (n)
on (n) auf (n)
on (o) [preposition] auf (o) [preposition]
on in
on über
on (n) über (n)

EN DE Translations for a

a (n) ein (n)
a (o) [indefinite article] ein (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] ein (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] eine (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] eine (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] irgendein (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] irgendeine (a) [indefinite determiner]
a a
a (n) bat (n)
a (n) einen (n)

EN DE Translations for hook

hook (n) [crook] Windung (n) {f} [crook]
hook (n) [crook] Angel (n) {f} [crook]
hook (n) Haken (n) {m}
hook (n) [crook] Haken (n) {m} [crook]
hook (n) [device] Haken (n) {m} [device]
hook einhaken
hook Masche {f}
hook Häkchen (n)
hook Sichel {f}
hook anhaken