Search term Félicien-César David has 2 results

EN DE Translations for david

David (v) David (v)
David (proper) [king of Judah] David (proper) [king of Judah]

DE EN Translations for david

David (v) [Vorname] David (v) [Vorname]
David David
David (proper) [king of Judah] David (proper) [king of Judah]