Search term experimental set-up has 2 results

EN DE Translations for experimental

experimental (a) [empirical] erprobt (a) [empirical]
experimental (a) [empirical] empirisch (a) [empirical]
experimental (a) experimentell (a)
experimental (a) [general] experimentell (a) [general]
experimental (adj) [of or pertaining to an experiment] experimentell (adj) [of or pertaining to an experiment]
experimental (a) [testing] Probe- (a) [testing]

EN DE Translations for setup

setup (n) [deception] (informal) abgekartetes Spiel (n) {n} [deception]
setup (n) [deception] (informal) Falle (n) {f} [deception]
setup (informal) Einstellung {f}
setup (n) (informal) Einstellung (n) {f}
setup (v) (informal) Einstellung (v) {f}
setup (n) [general] (informal) Einrichtung (n) {f} [general]
setup (informal) Anordnung {f}
setup (informal) Platz {m}
setup (n) [arrangement] (informal) Organisation (n) {f} [arrangement]
setup (n) (informal) Stellung (n) {f}