Search term ever so has 4 results
EN English DE German
ever so sehr
ever so (n) [general] sehr (n) [general]
ever so (n) [general] viel (n) [general]
ever so noch so

EN DE Translations for ever

ever (o) [future] einmal (o) [future]
ever (o) [always] ständig (o) [always]
ever (o) [always] immer (o) [always]
ever (adv adj) [always] immer (adv adj) [always]
ever (o) [always] stets (o) [always]
ever (adv adj) [always] stets (adv adj) [always]
ever (o) [future] eines Tages (o) [future]
ever (n) jemals (n)
ever (o) [future] jemals (o) [future]
ever je

EN DE Translations for so

so (o) [accordingly] entsprechend (o) [accordingly]
so (o) [likewise] ebenfalls (o) [likewise]
so denn
so (n) also (n)
so (o) [reason] also (o) [reason]
so (o) [reason] daher (o) [reason]
so (o) [accordingly] folglich (o) [accordingly]
so (o) [adverb] so (o) [adverb]
so (o) [consequence] so (o) [consequence]
so (o) [degree] so (o) [degree]