Search term entlassen has 43 results
DE German EN English
entlassen (v)
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
dismiss (v) (formal)
 • dismissed
 • dismiss
 • dismiss
 • dismissed
 • dismissed
entlassen (v) [Job]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
dismiss (v) [Job] (formal)
 • dismissed
 • dismiss
 • dismiss
 • dismissed
 • dismissed
entlassen (v) [Freiheit]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
release (v) [Freiheit]
 • released
 • release
 • release
 • released
 • released
entlassen (v) [Gefangene]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
release (v) [Gefangene]
 • released
 • release
 • release
 • released
 • released
entlassen (v) [Patient]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
release (v) [Patient]
 • released
 • release
 • release
 • released
 • released
entlassen (v) [Gefangene]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
discharge (v) [Gefangene]
 • discharged
 • discharge
 • discharge
 • discharged
 • discharged
entlassen (v) [Job]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
discharge (v) [Job]
 • discharged
 • discharge
 • discharge
 • discharged
 • discharged
entlassen (v) [Patient]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
discharge (v) [Patient]
 • discharged
 • discharge
 • discharge
 • discharged
 • discharged
entlassen (v) [Job] lay off (v) [Job]
entlassen (v) [Job]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
fire (v) [Job] (informal)
 • fired
 • fire
 • fire
 • fired
 • fired
entlassen (v) [Job]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
sack (v) [Job] (informal)
 • sacked
 • sack
 • sack
 • sacked
 • sacked
entlassen
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
demobilize
 • demobilized
 • demobilize
 • demobilize
 • demobilized
 • demobilized
entlassen muster out
entlassen (v) [Job]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
axe (v) [Job] (informal)
 • axed
 • axe
 • axe
 • axed
 • axed
entlassen (v) [Job]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
ax (v) [Job] (informal)
 • axed
 • ax
 • ax
 • axed
 • axed
entlassen (v) [entthronen]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
dethrone (v) [entthronen]
 • dethroned
 • dethrone
 • dethrone
 • dethroned
 • dethroned
entlassen (v) [entthronen]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
depose (v) [entthronen]
 • deposed
 • depose
 • depose
 • deposed
 • deposed
entlassen (v) [entthronen]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
oust (v) [entthronen]
 • ousted
 • oust
 • oust
 • ousted
 • ousted
entlassen (v) [entthronen]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
unseat (v) [entthronen]
 • unseated
 • unseat
 • unseat
 • unseated
 • unseated
entlassen (v) [Freiheit] set free (v) [Freiheit]
entlassen (a) [Patient] released (a) [Patient]
entlassen (v) [Job]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
separate (v) [Job]
 • separated
 • separate
 • separate
 • separated
 • separated
entlassen (v) [Job] give the sack (v) [Job] (informal)
entlassen (v) [Job]
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
displace (v) [Job]
 • displaced
 • displace
 • displace
 • displaced
 • displaced
entlassen dismissed
entlassen let go
entlassen laid off
entlassen
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
exclude
 • excluded
 • exclude
 • exclude
 • excluded
 • excluded
entlassen decruit
entlassen decruited
entlassen boot out
entlassen booted out
entlassen excuse from further attendance
entlassen discharged
entlassen disbanded
entlassen
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
disband
 • disbanded
 • disband
 • disband
 • disbanded
 • disbanded
entlassen
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
demob
 • demobbed
 • demob
 • demob
 • demobbed
 • demobbed
entlassen busted
entlassen
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
jettison
 • jettisoned
 • jettison
 • jettison
 • jettisoned
 • jettisoned
entlassen
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
bust
 • busted
 • bust
 • bust
 • busted
 • busted
entlassen pay off
entlassen
 • entlassen
 • entlässt
 • entlassen
 • entließest
 • entließen
 • entlass
expel
 • expelled
 • expel
 • expel
 • expelled
 • expelled
entlassen let off

German English translations