Search term dir has 5 results
DE German EN English
dir (a) you (a)
dir (o) [Personalpron. - indir. Obj. - Sing.] you (o) [Personalpron. - indir. Obj. - Sing.]
dir (o) [allgemein] you (o) [allgemein]
dir yourself
dir (pronoun v n) [Objective case of 'thou'] thee (pronoun v n) [Objective case of 'thou']