Search term die Ihren has one result
Jump to
DE German EN English
die Ihren (o) [Possessivpronomen - pl. - höflich] yours (o) [Possessivpronomen - pl. - höflich]

DE EN Translations for die

die the
die (n) [bestimmter] the (n) [bestimmter]
die (o) [bestimmter Artikel] the (o) [bestimmter Artikel]
die (n) [weiblicher] the (n) [weiblicher]
die (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] which (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
die (o) [Relativpron. - Substitut - Sing.] which (o) [Relativpron. - Substitut - Sing.]
die (o) [Relativpronomen - Objekt - pl.] which (o) [Relativpronomen - Objekt - pl.]
die (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] which (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
die (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] that (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
die (o) [Relativpronomen - Objekt - pl.] that (o) [Relativpronomen - Objekt - pl.]