Search term die has 83 results
EN English DE German
die (n) Spielwürfel (n) {m}
die Gewindeschneider
die Mundstück {n}
die (v)
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
verkümmern (v)
 • verkümmert
 • verkümmerst
 • verkümmern
 • verkümmertest
 • verkümmerten
 • verkümm(e)re
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
erlöschen
 • erloschen
 • erlischst
 • erlöschen
 • erloschen
 • erlisch
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
verlöschen
 • verloschen
 • verlischst
 • verlöschen
 • verloschst
 • verloschen
 • verlisch
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
verenden
 • verendet
 • verendest
 • verenden
 • verendetest
 • verendeten
 • verende
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
krepieren
 • krepiert
 • krepierst
 • krepieren
 • krepiertest
 • krepierten
 • krepiere
die (v)
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
krepieren (v)
 • krepiert
 • krepierst
 • krepieren
 • krepiertest
 • krepierten
 • krepiere
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
totgehen
 • totgegangen
 • gehst tot
 • gehen tot
 • gingst tot
 • gingen tot
 • geh(e) tot
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
verglühen
 • verglüht
 • verglühst
 • verglühen
 • verglühtest
 • verglühten
 • verglüh(e)
die (v)
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
abkacken (v)
 • kackst ab
 • kack ab
die (n) Ziehhol (n) {n}
die Spielwürfel {m}
die Düse {f}
die Gussform
die Gewindeschneidbacke
die Modellform
die Pressform
die Kokille
die über den Jordan gehen
die zu Tode kommen
die Druckgussform
die Tier)
die eingehen (Pflanze
die Gewindeschneideisen
die Werkzeug (Gesenk)
die Schneideisen
die (v) [person]
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
sterben (v) [person]
 • gestorben
 • stirbst
 • sterben
 • starbst
 • starben
 • stirb
die (v) [person]
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
versterben (v) [person]
 • verstorben
 • verstirbst
 • versterben
 • verstarbst
 • verstarben
 • verstirb
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
eingehen
 • eingegangen
 • gehst ein
 • gehen ein
 • gingst ein
 • gingen ein
 • geh(e) ein
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
kaputtgehen
 • kaputtgegangen
 • gehen kaputt
 • gingen kaputt
die Stempel {m}
die (v) [stop functioning]
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
absterben (v) [stop functioning]
 • abgestorben
 • stirbst ab
 • sterben ab
 • starbst ab
 • starben ab
 • stirb ab
die (v) [stop functioning] stehen bleiben (v) [stop functioning]
die (v) [person]
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
verscheiden (v) [person]
 • verschieden
 • verscheidest
 • verscheiden
 • verschiedest
 • verschieden
 • verscheid(e)
die (n) Würfel (n) {m}
die (n) [games] Würfel (n) {m} [games]
die Druckgießform
die Gesenk
die (v)
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
sterben (v)
 • gestorben
 • stirbst
 • sterben
 • starbst
 • starben
 • stirb
die (v) Schneideisen (v)
die Werkzeug {n}
die (v) Werkzeug (v) {n}
die Ansatz {m}
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
vergehen
 • vergangen
 • vergehst
 • vergehen
 • vergingst
 • vergingen
 • vergeh(e)
die (v)
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
vergehen (v)
 • vergangen
 • vergehst
 • vergehen
 • vergingst
 • vergingen
 • vergeh(e)
die Kopf {m}
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
umkommen
 • umgekommen
 • kommst um
 • kommen um
 • kamst um
 • kamen um
 • komm(e) um
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
untergehen
 • untergegangen
 • gehst unter
 • gehen unter
 • gingst unter
 • gingen unter
 • geh(e) unter
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
kippen
 • gekippt
 • kippst
 • kippen
 • kipptest
 • kippten
 • kipp(e)
die
 • died
 • die
 • die
 • died
 • died
umkippen
 • umgekippt
 • kippst um
 • kippen um
 • kipptest um
 • kippten um
 • kipp(e) um
die Matrize {f}
DE German EN English
die the
die (n) [bestimmter] the (n) [bestimmter]
die (o) [bestimmter Artikel] the (o) [bestimmter Artikel]
die (n) [weiblicher] the (n) [weiblicher]
die (o) [Relativpronomen - Objekt - pl.] which (o) [Relativpronomen - Objekt - pl.]
die (o) [Relativpron. - Substitut - Sing.] which (o) [Relativpron. - Substitut - Sing.]
die (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] which (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
die (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] which (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
die (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] that (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
die (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] that (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
die (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Pl.] that (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Pl.]
die (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Sing.] that (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Sing.]
die (o) [Relativpronomen - Objekt - pl.] that (o) [Relativpronomen - Objekt - pl.]
die (a) [indikatives Determinativ - sing.] that (a) [indikatives Determinativ - sing.]
die (pronoun n) [who (relative pronoun)] who (pronoun n) [who (relative pronoun)]
die (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Sing.] who (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Sing.]
die (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Pl.] who (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Pl.]
die (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] who (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
die (o) [Relativpron. - Subjekt - Pl.] who (o) [Relativpron. - Subjekt - Pl.]
die she
die (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Pl.] whom (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Pl.] (formal)
die (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Sing.] whom (o) [Relativpron. - dir. Obj. - Sing.] (formal)
die (o) [demonstrativ] this one (o) [demonstrativ]
die (o) [demonstrativ] that one (o) [demonstrativ]
die (o) [Demonstrativpronomen - Pl.] those (o) [Demonstrativpronomen - Pl.]
die (a) [indikatives Determinativ - Pl.] those (a) [indikatives Determinativ - Pl.]
die (o) [Demonstrativpronomen - Pl.] these (o) [Demonstrativpronomen - Pl.]
die this
die (pronoun) [relative pronoun] whom (pronoun) [relative pronoun] (formal)
die they