Search term desk has 31 results
EN English DE German
desk Zeitungsredaktion
desk Auskunftsschalter
desk Schreibpult (n)
desk Arbeitstisch {m} (n)
desk Tresen (m)
desk Referat {n} (n)
desk Katheder (n)
desk Redaktion {f}
desk Korpus {n}
desk Kasse {f}
desk Tisch {m}
desk Abteilung {f}
desk (n) [furniture] Sekretär (n) {m} [furniture]
desk (n v) [table for writing and reading] Schreibtisch (n v) {m} [table for writing and reading]
desk (n) [furniture] Schreibtisch (n) {m} [furniture]
desk (n) Schreibtisch (n) {m}
desk (n) [hotel] Rezeption (n) {f} [hotel]
desk Bank {f}
desk Auskunft {f}
desk Ausgabe {f}
desk (n) Pult (n) {n} (n)
desk Pult {n} (n)
desk (n) [hotel] Empfang (n) {m} [hotel]
desk Anmeldung {f}
desk (n) [banking] Schalter (n) {m} [banking]
desk (n) [furniture] Büro (n) {n} [furniture]
EN Synonyms for desk DE Translations
board [thing] bræt
stand [thing] stå op
console [thing] trøste
table [thing] tabel
bureau [office] kontor
jurisdiction [office] kompetence
platform [podium] kaj (n)
furniture [podium] inventar {n}
cabinet [piece of furniture] skab (n v)