Search term der has 24 results
DE German EN English
der (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] that (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
der (o) [demonstrativ] that one (o) [demonstrativ]
der (o) [demonstrativ] this one (o) [demonstrativ]
der (o) [Relativpron. - Substitut - Sing.] which (o) [Relativpron. - Substitut - Sing.]
der (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] which (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
DE German EN English
der (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.] which (o) [Relativpron. - Objekt - Sing.]
der (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Sing.] whom (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Sing.] (formal)
der (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Sing.] who (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Sing.]
der (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] who (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
der (a) [indikatives Determinativ - sing.] that (a) [indikatives Determinativ - sing.]
der (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Sing.] that (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Sing.]
der (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.] that (o) [Relativpron. - Subjekt - Sing.]
der (n) of the (n)
der (n) the (n)
der (o) [bestimmter Artikel] the (o) [bestimmter Artikel]
der (pronoun n) [who (relative pronoun)] who (pronoun n) [who (relative pronoun)]
der (pronoun) [relative pronoun] whom (pronoun) [relative pronoun] (formal)
der (pronoun) [a specified object] this one (pronoun) [a specified object]
der this
der (pronoun) [specified object] that one (pronoun) [specified object]
der he
der it
der of the
der who ... to

German English translations

DE Synonyms for der EN Translations
jener [welcher] aquel