Search term denen has 6 results
DE German EN English
denen (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Pl.] that (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Pl.]
denen (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Pl.] who (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Pl.]
denen (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Pl.] whom (o) [Relativpron. - indir. Obj. - Pl.] (formal)
denen whose
denen those
denen those, the ones indicated