Search term brandaktuell has 4 results

German English translations

DE Synonyms for brandaktuell EN Translations
brandneu [zeitgemäß] brand-new
hochaktuell [zeitgemäß] up-to-the-minute
trendig [völlig neu] trendy (informal)
angesagt [modisch] fashionable
hochmodisch [modisch] very fashionable