Search term Bedarfsträger has 8 results

German English translations

DE Synonyms for bedarfsträger EN Translations
Käufer [Konsument] m buyer
Verbraucher [Konsument] m consumer load
Kunde [Konsument] m regular customer
Abnehmer [Konsument] consumer
Konsument [Konsument] m consumer
Nachricht [Verbraucher] f information
Endverbraucher [Verbraucher] m ultimate consumer