Search term bearbeiten has 21 results
DE German EN English
bearbeiten (n) tool (n)
bearbeiten (v) [Prozedur] deal with (v) [Prozedur]
bearbeiten (v) [Prozedur] process (v) [Prozedur]
bearbeiten (n) process (n)
bearbeiten (v) work (v)
DE German EN English
bearbeiten (v) [neu gestalten, verändern] treat (v) [neu gestalten, verändern]
bearbeiten (v) [technisch] treat (v) [technisch]
bearbeiten (v) [neu gestalten, verändern] edit (v) [neu gestalten, verändern]
bearbeiten (v) [prüfend befinden] handle (v) [prüfend befinden]
bearbeiten till (arch.)
bearbeiten work
bearbeiten dress
bearbeiten cultivate
bearbeiten hew
bearbeiten tool
bearbeiten edit
bearbeiten knead
bearbeiten machine
bearbeiten machine
bearbeiten ply
bearbeiten machine work

German English translations