Search term adjustment has 34 results
EN Synonyms for adjustment DE Translations
compromise [settlement] Vergleich {m}
agreement [settlement] Pakt {m}
composition [settlement] Beschaffenheit {f}
combination [settlement] Verknüpfung (f)
design [settlement] Gestaltung {f}
pattern [settlement] Gebilde {n}
arrangement [settlement] Auszug {m}
reconciliation [arrangement] Überbrückung
settlement [arrangement] Übereinkommen {n}
allotment [arrangement] Zuordnung
compensation [arrangement] Ausgleichung
remuneration [arrangement] (formal Entgelt {n} (n)
alignment [minor modification] Einstellung (Räder)
fixing [minor modification] Fixing
regulating [minor modification] Einstell-
adaptation [minor modification] Akkommodation {f}
improvement [minor modification] Hebung {f}
alleviation [minor modification] Verminderung {f}
acquiescence [compromise] Ergebung {f}
allowance [compromise] Zugabe {f}