Search term sojourn has one result
EN English DA Danish
sojourn (n v) [A short stay somewhere] ophold (n v) [A short stay somewhere] (n v)
EN Synonyms for sojourn DA Translations
sit [stay] sidde (v n)
remain [stay] forblive (n v)
wait [stay] vente
visit [event] besøgn
stop [event] ophøre (v)
repose [event] (formal hvile (n v)
rest [event] ro
stay [event] forblive (n v)
station [stop] station
terminal [stop] terminal (n adj)