Search term Gambia has 6 results
EN English DA Danish
Gambia Gambia
Gambia (proper) [The Republic of The Gambia] Gambia (proper) [The Republic of The Gambia]
DA Danish EN English
Gambia Gambia
Gambia (proper) [The Republic of The Gambia] Gambia (proper) [The Republic of The Gambia]
Gambia The Gambia
Gambia Republic of The Gambia