Search term defeat has 4 results
Jump to
EN English DA Danish
defeat (v n) [the act of defeating or being defeated] tab (v n) [the act of defeating or being defeated]
defeat besejre (v)
defeat (v n) [the act of defeating or being defeated] usejr (v n) [the act of defeating or being defeated] (v n)
defeat nederlag
EN Synonyms for defeat DA Translations
better [beat] bedre
crush [beat] knuse
blow [reversal] slag {n}
down [reversal] nedad
put down [activity] sætte
upset [activity] oprørt (adj n v)
overturn [activity] efterårs- og forårsblanding
occupation [conquering] erhvere
hinder [thwart] forstyrre
prevent [thwart] hindre
mistake [failure] fejl
fiasco [failure] fiasko (n)
conquer [beat decisively] sejre (n v)
whip [beat decisively] piske (n v)
surpass [deed] overgå (v)
beat [deed] (informal slå
floor [overthrow] gulv {n}
destroy [overthrow] ødelægge
rule [conflict] regere (v)
catastrophe [misfortune] katastrofe