Search term Baku has 4 results
EN English DA Danish
Baku Baku
Baku (proper) [the capital of Azerbaijan] Baku (proper) [the capital of Azerbaijan]
DA Danish EN English
Baku Baku
Baku (proper) [the capital of Azerbaijan] Baku (proper) [the capital of Azerbaijan]