English Danish
Generationism Kreationisme
Generic top-level domain Generisk topdomæne
generous gavmild
Genesis Første Mosebog
Genesis Class Genesis
Genetic code Genetisk kode
genetic diversity genetisk diversitet
genetic effect genetisk effekt
genetic engineering gensplejsning
genetic engineering legislation lovgivning om genteknik
Genetic genealogy Slægtsforskning
genetic information genetisk information
Genetic make-up Balance
genetic modification genetisk modifikation
genetic pool arveanlæg
genetic resource genressourcer
Genetic sexual attraction Genetisk seksuel tiltrækning
genetic variation genetisk variation
genetically modified organism genetisk modificeret organisme
genetics arvelighedslære
Geneva Geneve
Geneva Convention Geneve-konventionen
Geneva Conventions Geneve-konventionen
Geneva drive Malteserkors
Geneve Geneve
Genevieve Geneviève
Genghis Khan Djengis Khan
Genie Djinni
Genie Award Djinni
Genies Spøgelse
Genista anglica Genista anglica
Genista tinctoria Farve-Visse
genitality genitalitet
genitive ejefald
Genitive case Genitiv
genius geni
Gennady Mikhaylov Gennadij Mikhajlov
Gennaker Gennaker
Gennaro Gattuso Gennaro Gattuso
Genoa Genova
genocide folkedrab
Genoese Genua
genome genom
Genomic imprinting Westermarck-effekten
genotoxicity genotoksicitet
genotype genotype
Genova Genova
genre genre
Gent-Wevelgem Gent-Wevelgem
gentian ensian
Gentianaceae Ensian-familien
Gentianales Ensian-ordenen
gentle sød
Gentofte Gentofte
Gentoo Linux Gentoo
gentrification gentrificering
genuine ægte