Search term for has 7 results
EN English CS Czech
for na
for k
for (conj prep) [because] neboť (conj prep) [because]
for po dobu (prep)
for o
for pro
for za
EN Synonyms for for CS Translations
but [part of speech] nýbrž
neither [part of speech] žádný
conjunction [part of speech] shoda
and [part of speech] ale
although [part of speech] i když
considering [since] uvážíme-li
inasmuch as [since] poněvadž (adv conj n)
whereas [since] přičemž (adv conj n)
because [since] že
supporting [in favour of] podpěrný
helping [in favour of] pomáhání
recognizing [in memoriam] rozpoznání
since [because] od té doby (adv prep conj)