English Afrikaans
Negro swarte
neighbor buurman
neighbour buurman
neighbouring naburig
Neil Armstrong Neil Armstrong
Nelson Mandela Nelson Mandela
neodymium neodimium
Neologism Neologisme
Neon Neon
Nepal Nepal
nephew neef
Neptune Neptunus
neptunium neptunium
net netjies
Netherlands Nederlandsch
Netherlands Antilles Nederlandse Antille
neutrino neutrino
Neutron Neutron
Nevada Nevada
never nooit
nevertheless maar
new nuut
New Brunswick Nieu-Brunswick
New England Nieu-Engeland
New Hampshire New Hampshire
New Jersey New Jersey
New Mexico Nieu-Mexiko
New Orleans New Orleans
New South Wales nieu-suid-wallis
New Year's Day Nuwejaarsdag
New York New York
New York City New York Stad
New Zealand Nieu-Seeland
Newfoundland Newfoundland
news nuus
newspaper koerant
Newton Newton
next aanstaande
next to naby
Nguni Nguni
Nicaragua Nicaragua
Nice Nice
Nicene Creed Geloofsbelydenis van Nicea
Nickel Nikkel
Nicosia Nicosia
Niels Bohr Niels Bohr
Niger Niger
nigeria Nigeria
night nag
night club nagklub
night spot nagklub
nightclub nagklub
Nike Nike
Nikola Tesla Nikola Tesla
nine nege
nineteen negentien
ninety negentig
niobium niobium
nipple nippel
Nitrogen Stikstof
nix niks
no nee
no one niemand
no smoking verbode te rook
no-one niemand nie
no. nr.
Nobel Prize Nobelprys
nobelium nobelium
nobody niemand nie
node knoop
noise ophef
Nominative case Nominatief
non-believer kaffir
none niks
norm standaard
normal normaal
Normandy Normandië
north noord
North America Noord-Amerika
North Carolina Noord-Carolina
North Dakota Noord-Dakota
North Korea Noord-Korea
North Sea Noordsee
northern noordelik
Northern Europe Noord-Europa
Northern Hemisphere Noordelike Halfrond
Northern Ireland Noord-Ierland
Norway Noorwee
Norwegian noors
Norwegian krone Noorse kroon
nose neus
nosotros ons
not nie
not at all glad nie