sich gegen etwas abheben has 15 translations in 7 languages

translations of sich gegen etwas abheben

DE ES Spanish 2 translations
DE FR French 3 translations
DE IT Italian 2 translations
DE PT Portuguese 2 translations
DE NL Dutch 1 translation
DE SV Swedish 2 translations