Bandage has 18 translations in 10 languages

translations of Bandage

DE EN English 2 translations
DE ES Spanish 1 translation
DE FR French 1 translation
DE IT Italian 1 translation
DE SV Swedish 2 translations
DE PL Polish 1 translation
DE BG Bulgarian 1 translation
DE RU Russian 3 translations
DE NO no 1 translation
DE FI fi 5 translations