Akklamation has 5 translations in 5 languages

translations of Akklamation

DE EN English 1 translation
DE FR French 1 translation
DE SV Swedish 1 translation
DE PL Polish 1 translation
DE FI fi 1 translation