GNU General Public License has 12 translations in 12 languages

translations of GNU General Public License

DA IT Italian 1 translation
DA PT Portuguese 1 translation
DA DE German 1 translation
DA NL Dutch 1 translation
DA SV Swedish 1 translation
DA PL Polish 1 translation
DA CS Czech 1 translation
DA HU Hungarian 1 translation
DA SL Slovenian 1 translation