Федерални провинции на Германия has 12 translations in 12 languages

translations of Федерални провинции на Германия

BG PT Portuguese 1 translation
BG DE German 1 translation
BG NL Dutch 1 translation
BG SV Swedish 1 translation
BG PL Polish 1 translation
BG DA Danish 1 translation
BG CS Czech 1 translation
BG HU Hungarian 1 translation