за́леж от ка́менни въ̀глища has 2 translations in 2 languages

translations of за́леж от ка́менни въ̀глища

BG EN English 1 translation
BG RU Russian 1 translation