German German

Serail (Haus)

English English

harem (Haus) seraglio (Haus)

French French

harem (Haus) sérail (Haus)

Italian Italian

harem (Haus)

Spanish Spanish

harén (Haus) serrallo (Haus)

Dutch Dutch

harem (Haus) serail (Haus) vrouwenverblijf (Haus)

Portuguese Portuguese

harém (Haus) serralho (Haus)

Swedish Swedish

harem (Haus) seralj (Haus)

translation - serail translate | German dictionary