Swedish Swedish

villkors- (lingvistik)

English English

conditional (lingvistik)

German German

bedingend (lingvistik) konditional (lingvistik)

French French

conditionnel (lingvistik)

Italian Italian

condizionale (lingvistik)

Spanish Spanish

condicional (lingvistik) potencial (lingvistik)

Dutch Dutch

voorwaardelijk (lingvistik)

Portuguese Portuguese

condicional (lingvistik)

translation - villkors- translate | Swedish dictionary