search term:

uppskov

  has, one synonym group and 12 synonyms

Swedish Swedish

uppskov (försening, tid)

English English

deferment (försening) delay (försening) postponement (försening) procrastination (försening) respite (tid)

German German

Atempause (tid) Aufschub (försening) Ruhepause (tid) Verschiebung (försening) Vertagung (försening)

French French

ajournement (försening) délai (försening, tid) relâche (tid) remise (försening)

Italian Italian

differimento (försening) dilazione (försening) pausa (tid) respiro (tid) rinvio (försening)

Spanish Spanish

aplazamiento (försening) postergación (försening) respiro (tid) tregua (tid)

Dutch Dutch

opschorting (försening) respijt (tid) uitstel (försening, tid)

Portuguese Portuguese

adiamento (försening) descanso (tid) folga (tid) procrastinação (försening) retardo (försening)

translation - uppskov translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for uppskov

paus
dröjsmål, frist, anstånd, rådrum, respit, andrum, betänketid, moratorium, galgenfrist, bordläggning, ajournering, prolongation
All Synonyms for uppskov