Swedish Swedish

no translation found for uppskärra

English English

German German

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese PortugueseVerb forms of uppskärra

- upp
Presens particip uppskärrande perfekt particip uppskärrad
supinum uppskärrat ... ...

  jag du han vi ni de
Presens skärrar upp skärrar upp skärrar upp skärrar upp skärrar upp skärrar upp
Preteritum skärrade upp skärrade upp skärrade upp skärrade upp skärrade upp skärrade upp
Futurum ska skärra upp ska skärra upp ska skärra upp ska skärra upp ska skärra upp ska skärra upp
Konditionalis I skulle skärra upp skulle skärra upp skulle skärra upp skulle skärra upp skulle skärra upp skulle skärra upp
Perfekt har skärrat upp har skärrat upp har skärrat upp har skärrat upp har skärrat upp har skärrat upp
Pluskvamperfekt hade skärrat upp hade skärrat upp hade skärrat upp hade skärrat upp hade skärrat upp hade skärrat upp
Futurum exaktum ska ha skärrat upp ska ha skärrat upp ska ha skärrat upp ska ha skärrat upp ska ha skärrat upp ska ha skärrat upp
Konditionalis II skulle ha skärrat upp skulle ha skärrat upp skulle ha skärrat upp skulle ha skärrat upp skulle ha skärrat upp skulle ha skärrat upp
Imperativ - skärra upp - - skärra upp -
translation - uppskärra translate | Swedish dictionary