search term:

uppfattning

  has, 4 synonym groups and 22 synonyms

Swedish Swedish

uppfattning (tanke, text, mening, idé, fattningsförmåga)

English English

belief (tanke) comprehension (fattningsförmåga) conception (idé) feeling (tanke) interpretation (mening, text) mind (tanke) opinion (tanke) reading (text) understanding (fattningsförmåga, mening) verdict (tanke) view (tanke)

German German

Auffassung (mening) Ausdeutung (text) Auslegung (mening) Deutung (mening) Fassungsvermögen (fattningsförmåga) Gefühl (tanke) Glaube (tanke) Interpretation (mening) Meinung (tanke) Verständnis (fattningsförmåga) Vorstellung (idé) Überzeugung (tanke)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese


translation - uppfattning translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for uppfattning

iakttagelseförmåga
perception, medvetande, förstående
tolkning
tydning, synsätt, tänkesätt, konception, interpretation
åsikt
inställning, tanke, känsla, föreställning, mening, tro, övertygelse, opinion, idé, stämning, smak, förnimmelse
omdöme
sinne, blick för ngt
All Synonyms for uppfattning