Swedish Swedish

till namnet (företag)

English English

nominal (företag) titular (företag)

German German

nominell (företag)

French French

de nom seulement (företag)

Italian Italian

nominale (företag) solo di nome (företag)

Spanish Spanish

nominal (företag) titular (företag)

Dutch Dutch

in naam (företag) titulair (företag)

Portuguese Portuguese

nominal (företag)

translation - till namnet translate | Swedish dictionary