Swedish Swedish

termisk (fysik)

English English

thermal (fysik)

German German

Thermal- (fysik) Wärme- (fysik)

French French

thermique (fysik)

Italian Italian

calorico (fysik) termico (fysik)

Spanish Spanish

calórico (fysik) termal (fysik)

Dutch Dutch

calorie- (fysik) calorisch (fysik) thermisch (fysik) warmte- (fysik)

Portuguese Portuguese

calórico (fysik) térmico (fysik)

translation - termisk translate | Swedish dictionary