search term:

teoretisk

  has, 2 synonym groups and 11 synonyms

Swedish Swedish

teoretisk (teori, möjlighet)

English English

academic (teori) theoretical (möjlighet, teori)

German German

akademisch (teori) theoretisch (möjlighet, teori)

French French

en théorie (möjlighet, teori) spéculatif (möjlighet, teori) spéculativement (möjlighet, teori) théorique (möjlighet, teori) théoriquement (möjlighet, teori)

Italian Italian

in teoria (möjlighet, teori) teoreticamente (möjlighet, teori) teoricamente (möjlighet, teori) teorico (möjlighet, teori)

Spanish Spanish

académicamente (möjlighet, teori) académico (möjlighet, teori) en teoría (möjlighet, teori) teóricamente (möjlighet, teori) teórico (möjlighet, teori)

Dutch Dutch

academisch (möjlighet, teori) in theorie (möjlighet, teori) theoretisch (möjlighet, teori)

Portuguese Portuguese

academicamente (möjlighet, teori) acadêmico (möjlighet, teori) na teoria (möjlighet, teori) teoricamente (möjlighet, teori) teórico (möjlighet, teori)

translation - teoretisk translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for teoretisk

opraktisk
verklighetsfrämmande
tankemässig
hypotetisk, abstrakt, spekulativ, logisk, konstruerad, principiell, akademisk, tänkbar, byggd på premisser, i teorin
All Synonyms for teoretisk