Swedish Swedish

stå och hänga (plats)

English English

dawdle (plats) hang around (plats) loiter about (plats) loiter around (plats) loll (plats) slouch about (plats) slouch around (plats)

German German

herumbummeln (plats) herumlungern (plats) trödeln (plats)

French French

flâner (plats) musarder (plats) traînasser (plats)

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

beuzelen (plats) lanterfanten (plats) rondhangen (plats) rondlummelen (plats)

Portuguese Portuguese

passar o tempo (plats) vadiar (plats) vagabundear (plats)

translation - stå och hänga translate | Swedish dictionary