Swedish Swedish

stärkt (kläder)

English English

starched (kläder)

German German

gestärkt (kläder) steif (kläder)

French French

amidonné (kläder) empesé (kläder)

Italian Italian

apprettato (kläder) inamidato (kläder)

Spanish Spanish

almidonado (kläder)

Dutch Dutch

gesteven (kläder)

Portuguese Portuguese

engomado (kläder)

translation - stärkt translate | Swedish dictionary